Fragilis - Jak mohu pomoci

Jak mohu pomoci

Jednotlivé projekty, které podporujeme, jsou samozrejmě primárně závislé na přímé finanční pomoci, jelikož nejsme komerční subjekt a peníze si sami nevyděláváme. Nicméně náš závazek, aby většina z darů a příspěvků byla věnována přímo na samotné projekty, nemůže fungovat jen na samotné finanční pomoci.

Všechny externí služby znamenají náklady, které se snažíme snížit, kde to jen jde. Proto nemáme kancelář, jelikož jsou to zbytečné náklady navíc... Proto nemáme vlastní telefonní linku... Proto nemáme hlavičkové papíry... V neposlední řadě je Vaši obrovskou pomocí to, že o nás budete mluvit s co nejvíce lidmi - rodinou, kamarády a kolegy. Aby se jméno a poslání Fragilis co nejrychleji rozšířilo a mohli jsme podporovat více projektů a lidí, kteří to potřebují. Jak vidíte, možnosti Vaší pomoci jsou opravdu neomezené. Pokud nám chcete pomoci, neváhjte nás kontaktovat.