Fragilis - Projekty

Projekty

Podařilo se nám podpořit vysoce kvalitní, etablované a jedinečné organizace, které v současné době bojují o přežití. Společně můžeme dokázat, aby znevýhodněné děti a dospělí nestrádali v této době více než ostatní a aby se jim dostalo důstojné a kvalitní péče v jejich životě.

Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)

Raná péče NAUTIS pomáhá rodinám dětí s poruchou autistického spektra.

Více o projektu

Dětské krizové centrum, o.s.

Linka důvěry Dětského krizového centra se specializuje na problematiku psychicky, fyzicky a sexuálně týraných dětí.

Více o projektu

Cheiron T, o.p.s.

Cheiron T provozuje komunitní centrum pro děti a mládež ze sociálně vyloučených komunit a pomáhá jim řešit obtížné situace.

Více o projektu

SOSSACC

The Society for Social Service and Child Care Trust Dindigul zabezpečuje komplexní lékařské, sociální a pedagogické služby pro rodiny dětí se sluchovým, zrakovým, mentálním a kombinovaným postižením.

Více o projektu

Střep, o.s.

Střep pracuje s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin tak, aby tito mladí lidé mohli zůstat ve svých rodinách a nemuseli být umístěni do ústavní péče.

Více o projektu

Surya, o.s.

Surya postavila solární školu v indickém Himaláji s celoročním provozem, kterou úspěšně předala do místní správy.

Více o projektu

Tilia, o.s.

Tilia připravuje klienty dětských domovů na přechod z ústavní péče do běžného života.

Více o projektu

ALKA, o.p.s.

ALKA, o.p.s. je příbramská nezisková organizace, která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory.

Více o projektu